Blogi

Tajuton henkilö ei reagoi herättelyyn, mutta hengittää normaalisti. Eloton ei reagoi herättelyyn, eikä hengitä normaalisti tai ollenkaan.

" Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä."

Ensiapua vaativa tilanne tulee aina, näin uskallan sanoa, yllätyksenä. Vanha sanonta sanoo, että vahinko ei tule kello kaulassa ja se kyllä pitää paikkansa. Ennakkoilmoitusta vahingosta ei saada.

Maallikon antama ensiapu voi olla ja usein onkin erittäin ratkaisevassa asemassa, kun ajatellaan autettavan toipumista. Vaikka ensihoito toimii Suomessa hyvin, niin nopeimmillaankin ammattiapu on paikalla 5-10 min kuluttua hätäpuhelusta. Haja-asutusalueella viive voi olla paljon suurempi.

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapukoulutuksista ja ensiapuvälineistä. Korvauksen edellytyksenä on, että työterveyshuollon edustajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella on tehty arvio ensiapukoulutuksen ja ensiapuvälineistön tarpeesta.

Ensiavun harjoittelu on taitojen harjoittelua. Parhaiten taidot oppii, kun pääsee itse konkreettisesti kokeilemaan mm. painelu-puhalluselvytystä, haavojen sitomista, tukehtumassa olevan ensiapua ja neuvovan sydäniskurin käyttöä. Ensiapua harjoitellaan siksi, että uskalletaan toimia tosipaikan tullen, ei pelkästään korttien ja todistusten vuoksi.