Ensiapukoulutus taloyhtiöön
4 tuntia

Taloyhtiössä järjestettävä ensiapukoulutus on investointi taloyhtiön asukkaiden turvallisuuteen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.

Inspiroiva ja rennolla otteella toteutettu ensiapukoulutus lisää asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska harjoituksia tehdään yhdessä ja asioita opitaan yhdessä. Lisäksi tieto siitä, että taloyhtiössä on ensiaputaitoisia asukkaita, saattaa lisätä asukkaiden turvallisuuden tunnetta. 

Koulutus auttaa asukkaita tunnistamaan vakavia sairauskohtauksia sekä välittömiä ensiaputoimia vaativia tilanteita. Lisäksi koulutus antaa rohkeutta toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Rohkeus toimia voi vähentää merkittävästi tilanteiden pahentumista ja sitä kautta parantaa autettavan henkilön selviytymismahdollisuuksia.

Monissa tilanteissa maallikon antama ensiapu on merkittävässä roolissa. Suomi on harvaan asuttu maa ja etäisyydet ovat pitkiä. Ihanteellisimmassakin tilanteessa ammattiavun saapuminen kestää vähintään 5 min. Mitä kauempana kaupungista ollaan, sitä pidempi viive on.

Jokainen taloyhtiön ensiapukoulutus suunnitellaan aina taloyhtiön tarpeet ja toiveet huomioiden. Jokaisessa koulutuksessa harjoitellaan kuitenkin aina aikuisen elvyttämistä, tajuttoman ensiapua ja neuvovan sydäniskurin, eli defibrillaattorin käyttöä.

Muut koulutuksessa harjoiteltavat aiheet valitaan alkukartoituksen jälkeen. Alkukartoitus pidetään hyvissä ajoin ennen koulutuksen ajankohtaa. Taloyhtiö voi kerätä asukkaiden toiveita koulutuksen aiheista ja tai sitten esimerkiksi hallituksen edustajat yhdessä kouluttajan kanssa tekevät suunnitelman koulutukseen otettavista aiheista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutuksessa harjoitellaan aina aikuisen elvyttämistä, tajuttoman ensiapua ja neuvovan sydäniskurin käyttöä. Muita aiheita voi olla:

  • Ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
  • Pienet haavat ja palovammat
  • Runsaasti vuotavat haavat
  • Murtumat, venähdykset, nyrjähdykset, selkärankavamma
  • Sairauskohtaukset (yleisimmät) rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus
  • Myrkytykset
  • Lasten ja nuorten elvytys
  • Psyykkinen ensiapu

KOULUTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN:

Osallistujien ei tarvitse tietää aiheista mitään. Riittää, että tulee paikalle ja mielellään ei kaikkein parhaimmissa vaatteissa, koska osa harjoituksista tehdään lattialla.

Osallistujien ei tarvitse harjoitella koulutuksen aikana, jos ei halua. Kuunteluoppilaana oleminen on täysin sallittua. Toki harjoittelu on suotavaa.

KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN:

Koulutus pidetään tilaajan osoittamassa paikassa. Kouluttajalla on käytössä videotykki ja valkokangas, joten näidenkään puuttuminen ei ole esteenä koulutuksen järjestämiselle. Koulutuksessa käytetään elvytysnukkeja ja harjoituskäyttöön tarkoitettua sydäniskuria sekä muita ensiapuvälineitä. Kaikkien välineiden käyttö on täysin turvallista.

Koulutus voidaan pitää arkena tai viikonloppuna ja mihin tahansa kellon aikaan.

KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutus kestää 4 tuntia. Neljään tuntiin mahtuu elvyttämisen, tajuttoman ensiavun ja sydäniskuriin tutustumisen lisäksi 5-6 muuta aihetta.

HINTA:

500 euroa + alv 24%

Hinta sisältää koulutuksen Päijät-Hämeen alueella tilaajan osoittamassa paikassa, pienen ensiapuoppaan sekä ensiapukaapin perusvälineet, jotka jäävät taloyhtiön käyttöön. Lisäksi hintaan sisältyy jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen todistus sekä taloyhtiölle laadittu Ensiapukoulutettu Taloyhtiö- todistus. Maksimiosallistujamäärä koulutukseen on 16 henkilöä.

REFERENSSI:

Lue TÄSTÄ As.Oy Asikkalan Aniantorneille pidetystä ensiapukoulutuksesta.

Lataa koulutuksen esite alta.


Mikäli taloyhtiössäsi järjestettävä ensiapukoulutus kiinnostaa, ota yhteyttä. Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään. Suunnitellaan juuri teidän taloyhtiön tarpeisiin parhaiten sopiva ensiapukoulutus.

Ari Kärkkäinen
puh 044 2396 821

ari.karkkainen@phea.fi