Ensiapukoulutus taloyhtiön asukkaille - Ensiapukoulutettu taloyhtiö

08.10.2023
As.Oy Asikkalan Aniantornit hallituksen nykyinen puheenjohtaja Satu Oinas ja entinen puheenjohtaja Kari Kallio.
As.Oy Asikkalan Aniantornit hallituksen nykyinen puheenjohtaja Satu Oinas ja entinen puheenjohtaja Kari Kallio.
Voin suositella Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapukoulutusta kaikille taloyhtiöille.
Satu Oinas

CASE: As.Oy Asikkalan Aniantornit. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Satu Oinas.

Asikkalan Aniantornissa pilotoitiin lauantaina 7.10. taloyhtiön omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta luotu 4 tunnin  ensiapukoulutus. Kouluttajana toimi sairaanhoitaja ja ensiapukouluttaja (ETK) Ari Kärkkäinen Päijät-Hämeen Ensiapukoulutukselta (Entratum Oy).

Koulutukseen osallistui 15 taloyhtiön asukasta, mukana mm. taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Satu Oinas.

Koko prosessi käynnistyi taloyhtiön edustajien kanssa käydyssä keskustelussa, jossa kartoitettiin taloyhtiön riskitilanteita ja näiden pohjalta valittiin koulutukseen taloyhtiötä parhaiten palvelevat aiheet.

Jokaiseen ensiapukoulutukseen tulee sisältyä vähintään elvytysharjoittelua ja tajuttoman ensiapua sekä neuvovaan sydäniskuriin tutustuminen.
Ari Kärkkäinen

Jokaiseen ensiapukoulutukseen tulee sisältyä vähintään elvytysharjoittelua ja tajuttoman ensiapua sekä neuvovaan sydäniskuriin tutustuminen. Nämä kolme henkeä palastavaa aihetta loivat pohjan koulutukselle. 

Painelu-puhalluselvytys
Painelu-puhalluselvytys

Pohjan päälle valittiin ensiapuaiheiksi taloyhtiön toiveiden mukaisesti seuraavat aiheet:

  • Erilaisten haavojen ja palovammojen ensiapu
  • Kaatumisesta aiheutuvia vammoja (venähdys, nyrjähdys, murtumat)
  • Aivoverenkiertohäiriön tunnistaminen ja ensiapu
  • Diabetesta sairastavan matala verensokeri - tunnistaminen ja ensiapu
  • Vakava allerginen reaktio (anafylaksia) - tunnistaminen ja ensiapu
  • Hätäilmoitus
  • Ensiapukaapin perusvarusteet
Neuvovan sydäniskurin käytön harjoittelua
Neuvovan sydäniskurin käytön harjoittelua
Neuvovan sydäniskurin käytön harjoittelua
Neuvovan sydäniskurin käytön harjoittelua

Koulutuksessa jokainen osallistujia sai harjoitella kaikkia mukana olleita ensiapuaiheita. Harjoitukset toteutettiin rappukäytävässä, jotta saatiin mahdollisimman aidon oloinen ympäristö ja tilanne aikaiseksi. Ketään ei kuitenkaan velvoitettu harjoittelemaan, kuunteluoppilaana oleminen oli täysin sallittua.

Hienoa oli, että koulutus pidettiin taloyhtiön tiloissa. Koulutus yhdisti ison taloyhtiön asukkaita ja loi osallistujille rohkeutta tarttua toimeen silloin, kun ensiapua tarvitaan.
Satu Oinas

Satu Oinas. Mikä oli parasta koulutuksessa?

Selkeät esimerkit mm. sydämen toiminnasta. Esimerkkisi selkeytti hyvin mm. sen, miksi paineluelvytys on kaikkein tärkeintä sydänpysähdyksen ensiavussa. Lisäksi neuvovaan sydäniskuriin tutustuminen ja sen käytön harjoittelu oli erittäin tarpeellista ja mielenkiintoista. Moni asia kyseisen laitteen käytöstä tuli selväksi.

Et käyttänyt ammattisanastoa, vaan kerroit asiat hyvin kansantajuisesti ja näin maallikoidenkin oli helppo ymmärtää. Pystyit luomaan koulutukseen turvallisen ilmapiirin, jolloin osallistujien oli helppo esittää kysymyksiä ja kertoa kokemuksistaan. Lisäksi hienoa oli, että jokainen osallistujia sai itse harjoitella ensiapua hyvillä välineillä. 

Osallistujat saivat käytännön opastusta eri ensiaputilanteisiin ja harjoitusten kautta paljon rohkeutta ja uskallusta tarttua toimeen silloin, kun ensiaputaitoja tarvitaan.

Et käyttänyt ammattisanastoa, vaan kerroit asiat hyvin kansantajuisesti ja näin maallikoidenkin oli helppo ymmärtää.
Satu Oinas
Ensiapukoulutettu taloyhtiö
Ensiapukoulutettu taloyhtiö

Yhteistyö oli alusta alkaen sujuvaa. Kuuntelit meidän toiveemme ja rakensit juuri sellaisen koulutuksen, kuin toiveenamme oli. Tarpeeseemme tuli vastaus. Yhteydenpito alkutapaamisen ja koulutuksen välissä oli saumatonta.

Voin suositella Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapukoulutusta kaikille taloyhtiöille. 

Kuten saamassamme todistuksessa lukee, olemme nyt ENSIAPUKOULUTETTU TALOYHTIÖ ja olemme panostaneet asukkaidemme turvallisuuteen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Satu Oinas.

Ari Kärkkäinen
Ari Kärkkäinen

Arvoisa taloyhtiön päättäjä. Kiinnostuitko mahdollisuudesta lisätä taloyhtiösi turvallisuutta ja antaa asukkaille mahdollisuuden oppia henkeä pelastavia ja arjessa tapahtuvien pienten tapaturmien ensiaputaitoja? 

Jos näin on, ota yhteyttä, yhteydenottosi ei velvoita sinua mihinkään.

Saatte myös halutessanne kaikki SPR:n koulutusohjelmien mukaiset ensiapukurssit ja muut viralliset ensiapukoulutukset. 

Ari Kärkkkäinen

puh 044 2396 821

ari.karkkainen@phea.fi 

Kartoitetaan teidän toiveet ja luodaan niiden pohjalta juuri sellainen ensiapukoulutus, että se palvelee parhaiten teitä.

Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK
Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK
yrittäjä, Entratum Oy