Tietosuojakäytäntö

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Entratum Oy
Härkämäentie 49
17450 ISO-ÄINIÖ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Ari Kärkkäinen, toimitusjohtaja, yrittäjä
Härkämäentie 49
17450 ISO-ÄINIÖ
p. 044 2396 821
ari.karkkainen@entratum.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterissä ovat laskutusasiakkaat, sekä sähköpostikeskusteluissa mukana olevat henkilöt/yritykset.

3. Henkilötietojen käyttätarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: Yhteystietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:- Asiakassuhteen hoitaminen
- Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen Y-tunnus, tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

5. Rekiströidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnät tulee tehdä osoitteeseen ari.karkkainen@entratum.fi / Entratum Oy, Härkämäentie 49, 17450 ISO-ÄINIÖ

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisuun

Rekiströity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekiströidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyjä tietoja. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esimerkiksi asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietuosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus/kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- Asiakkaalta itseltään sähköpostikeskustelussa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Entratum Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännöllisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Eventio Oy
Helpostilasku

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä (toimitusjohtaja, yrittäjä Ari Kärkkäinen) käsittelee henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Entratum Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.