Kelan korvaus ensiapukursseista

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapukoulutuksista ja ensiapuvälineistä. Korvauksen edellytyksenä on, että työterveyshuollon edustajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella on tehty arvio ensiapukoulutuksen ja ensiapuvälineistön tarpeesta.

Lisäksi näiden tarpeiden tulee olla kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Lue enemmän KELAN sivulta.

Ensiapukoulutusten KELA-korvattavuus voi olla jopa 60% Edellytyksenä korvaukselle on:

- Työterveyshuolto tulee olla järjestettynä (lakisääteinen työterveyshuolto täyttää tämän vaatimuksen)

- Todetut ensiapukoulutus- ja välinetarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

- Ensiapukoulutuksen toteuttajan (kouluttajan) tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänellä tulee olla ensivun kouluttajan pätevyys. HUOM! Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kouluttajat täyttävät tämän kriteerin.

Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.