Miten valitset EA- koulutuksen?

Ensiavun harjoittelu on taitojen harjoittelua. Parhaiten taidot oppii, kun pääsee itse konkreettisesti kokeilemaan mm. painelu-puhalluselvytystä, haavojen sitomista, tukehtumassa olevan ensiapua ja neuvovan sydäniskurin käyttöä. Ensiapua harjoitellaan siksi, että uskalletaan toimia tosipaikan tullen, ei pelkästään korttien ja todistusten vuoksi.

Ensiapukurssin päätavoite on aina se, että osallistujat saavat rohkeutta tarttua toimeen silloin, kun ensiapua tarvitaan. Siksi ajattelen, että ensiaputaidot ovat osa kansalaistaitoja. Suomessa sattuu vuosittain yli 80000 työtapaturmaa, kymmeniä tuhansia muita tapaturmia ja 3000 sydänpysähdystä sairaalan tai muun hoitolaitoksen ulkopuolella.

Työpaikoilla ensiaputarpeen voi määrittää työterveyshuolto. Kannattaa kysyä koulutusten laajuudesta ja tarpeesta työterveyshuollosta. Sopivan ja riittävän kattavan ensiapukurssin suunnittelu alkaa tapaturmariskien kartoittamisesta ja työpaikan turvallisuussuunnitelmasta.

Tästä voi lukea lisää työpaikkaselvityksistä ja ensiapuvalmiudesta.

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työntekijöille on annettava ohjeet toimista, joihin on ryhdyttävä tapaturman tai sairastumisen sattuessa ensiavun saamiseksi.

Työnantajan on nimettävä yksi tai useampi työntekijä ensiaputehtäviin sekä huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan.

Vaikka juuri sinun työpaikassasi tapaturmariski ei olisikaan ilmeinen, voi vakava sairauskohtaus kohdata kenet tahansa, työkaverisi, asiakkaan, tavarantoimittajan. Siksi ensiaputaidot eivät koskaan ole turhia.

Ensiapukurssit, SPR vai muu?

SPR Ensiapukurssi EA 1 ®, SPR Ensiapukurssi EA 2 ®, SPR Hätäensipukurssi 4 t ® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® ovat SPR:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Aikaisemmin Kelan korvauksen ehtona oli, että koulutus on SPR:n koulutusohjelman mukainen. Nykyään asia on toisin. Kelan korvauksen perusteena on, että koulutuksen tuottaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan pätevyys. Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kouluttajilla nämä vaatimukset täyttyvät. Lue tästä KELA korvattavuudesta.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen omat ensiapukoulutukset siis täyttävät myös Kelan korvattavuuskriteerit ja kaikki omat kurssit ovat sisällöltään sellaisia, että ne antavat osallistujille samat tiedot ja taidot, kuin SPR:n koulutusohjelmien mukaiset kurssit. SPR:n todistuksia omilta kursseilta ei saa.

Mikäli organisaatiosi tarvitsee SPR:n kurssin ja todistukset, se onnistuu oikein hyvin Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kautta.

Mikä toteutustapa?

Nykyään ensiapukurssi on mahdollista suorittaa monella eri tavalla. Koska ensiapu on taitojen ja auttamisrohkeuden harjoittelua, paras tapa saavuttaa tämä tavoite on lähikoulutus.

Lähikoulutus

Tässä koulutusmuodossa kouluttaja tulee ennalta sovittuun koulutuspaikkaan ja kaikki koulutus tapahtuu livenä. Lähikoulutuksessa painoarvo on käytännön harjoittelussa. Teorian osuus on noin 30 % ja harjoittelun 70 % Lähikoulutuksen ehdoton hyöty verrattuna webinaarikoulutukseen on juuri se, että osallistujat pääsevät harjoittelemaan asianmukaisilla välineillä (mm. elvytysnukke ja harjoitussydäniskuri). Käytännön harjoittelu antaa osallistujille enemmän taitoa ja rohkeutta tarttua toimeen silloin, kun ensiavulle on tarvetta.

Webinaari

Tässä koulutusmuodossa osallistujat ovat kukin oman koneen tai tabletin äärellä ja osallistuvat koulutukseen sitä kautta. Koulutus toteutetaan livenä, mutta ei missään tietyssä paikassa. Webinaarikoulutuksessa käytännön harjoittelu onnistuu, mutta ilman ammattimaisia harjoitteluvälineitä. Webinaarikoulutuksessa kouluttaja näyttää ensiaputoimenpiteitä ja osallistujat harjoittelevat kukin tahoillaan niitä saatavilla olevilla välineillä.

Vaikka maailma on tässä muutaman vuoden aikana muuttunut etämaailmaksi, en kuitenkaan halua suositella ensiapukurssia kokonaan webinaarina suoritettavaksi.

Yhdistelmäkoulutus

Yhdistelmäkoulutuksessa teoriaosuus käydään webinaarina tai verkkokurssina ja käytännön harjoittelu läsnäolokoulutuksena. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapukursseista vain SPR:n koulutusohjelman mukaiset ensiapukurssit SPR Ensiapukurssi EA 1 ®, SPR Hätäensipukurssi 4 t ® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t ® on mahdollista suorittaa yhdistelmäkoulutuksena siten, että teoriaosuus on verkkokurssina. Omien kurssiemme teoriaosuudet on mahdollista suorittaa webinaarina.