Ari Kärkkäinen

Hei!

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja YAMK. Olen työskennellyt noin 20 vuoden ajan monissa terveydenhuollon tehtävissä mm. mielenterveys- ja päihdehoidossa, ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla, terveysaseman vuodeosastolla ja vastaanottotyössä sekä asumispalveluyksikössä.

Sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi minulla on ensiavun- ja terveystiedon (ETK) kouluttajakoulutus. Tämä koulutus on Suomen Punaisen Ristin koulutus ja antaa minulle oikeudet järjestää SPR:n koulutusohjelmien mukaisia ensiapukursseja ja myöntää kurssin hyväksytysti suorittaneille SPR:n kurssitodistuksia.

Ensiapukursseillani painotan harjoittelua ja toiminnallisuutta luennoinin ja istumisen sijaan ja sitä, että kaikki osallistujat saavat rohkeutta tarttua toimeen silloin, kun ensiaputaitoja tarvitaan.

Ensiapukoulutusten lisäksi työskentelen yksilö- ja työyhteisöcoachina sekä sote-alan täydennyskoulutusten järjestäjänä. Teen myös satunnaisesti kliinistä hoitotyötä terveysasemalla.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus ei ole itsenäinen yritys, vaan se toimii yritykseni Entratum Oy:n alaisuudessa.

Ota yhteyttä!

puh 044 2396 821
ari.karkkainen@phea.fi