Kelan korvaus ensiapukursseista

01.06.2022

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapukoulutuksista ja ensiapuvälineistä. Korvauksen edellytyksenä on, että työterveyshuollon edustajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella on tehty arvio ensiapukoulutuksen ja ensiapuvälineistön tarpeesta.

Lisäksi näiden tarpeiden tulee olla kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Lue enemmän KELAN sivulta. 

Vuoden 2023 alusta Kelan korvausperuste ensiapukoulutuksista työnantajille muuttui. Korvauksen edellytyksenä on, että ensiapukouluttajana toimii terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus. Aikaisemmin korvauksen edellytyksenä oli SPR:n koulutusohjelman mukainen ensiapukurssi.

Ensiapukoulutusten KELA-korvattavuus voi olla jopa 60% Edellytyksenä korvaukselle on:

- Työterveyshuolto tulee olla järjestettynä (lakisääteinen työterveyshuolto täyttää tämän vaatimuksen)

- Todetut ensiapukoulutus- ja välinetarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

- Ensiapukoulutuksen toteuttajan (kouluttajan) tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänellä tulee olla ensivun kouluttajan pätevyys. HUOM! Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kouluttaja täyttää tämän kriteerin.

Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa laskun maksusta. 

Jos sinun organisaatiossasi on tarvetta ensiapukoulutukselle, ota yhteyttä! Voit myös tutustua kurssitarjontaan.

Ari Kärkkäinen

sairaanhoitaja YAMK, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja