Mitä ensiapukurssilla tehdään?

28.06.2022

Vastaus kysymykseen kuuluu lyhyesti: "Riippuu kurssista."

Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukurssit ovat standardoituja kursseja, joiden sisältö on vakio, riippumatta siitä, kuka opettaja kurssia pitää. Toki kouluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa ensiaputaitojen harjoittelutapaan, mutta sisältö, eli koulutettavat aiheet, ovat aina vakioituja. Kurssien sisällöt ovat laajoja, hyviä ja usein ne toimivat sellaisenaan monissa organisaatioissa. 

Kaikilla SPR:n ja PHEA:n ensiapukursseilla harjoitellaan AINA tajuttoman ensiapua sekä painelu-puhalluselvytystä ja neuvovan sydäniskurin (defibrillaattori) käyttöä. Nämä aiheet muodostavat pohjan ensiavulle.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen (PHEA) kaikki ensiapukurssit ovat muokattavissa juuri sellaisiksi, että ne palvelevat parhaiten tilaajan tarpeita. Mikäli on tarpeen painottaa esimerkiksi lapsen ensiapua, voidaan se nostaa keskeiseksi aiheeksi kurssilla. Tai jos tarvetta on oppia rankavamman ensiapua, voidaan se niin ikään ottaa ykkösaiheeksi. Olipa painopiste mikä tahansa, se voidaan nostaa harjoitteluun. PHEA:n kursseissa on myös valmiit kurssipohjat.

PHEA:n ensiapukurssit, myös täysin tilaajan tarpeisin muokatut, noudattavat aina tutkittuja hoitosuosituksia ja ensiapuohjeita, joten ei ole pelkoa siitä, ovatko nämä kurssit laadultaan heikompia, kuin valmiit kurssit.

Kaikilla SPR:n ja PHEA:n ensiapukursseilla harjoitellaan AINA tajuttoman ensiapua sekä painelu-puhalluselvytystä ja neuvovan sydäniskurin (defibrillaattori) käyttöä. Nämä aiheet muodostavat pohjan ensiavulle.

Näiden lisäksi kursseilla harjoitellaan tai voidaan harjoitella mm. toimintaa ensiaputilanteissa, tukehtumassa olevan ihmisen ensiapua, haavojen ja suurten verenvuotojen ensiapua, sokin ensiapua, sairauskohtausten ensiapua (rintakipu, astma, kouristus, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt ja vakava allerginen reaktio), myrkytysten ensiapua, palovammojen ensiapua, nivelvammat/murtumat ja niiden ensiapu, lämpötilan vaihtelusta (kuuma/kylmä) johtuvat oireet ja niiden ensiapu, henkinen ensiapu ja terveyden edistäminen sekä onnettomuuksien/tapaturmien ennaltaehkäisy.

Läsnäolokursseilla painopiste on käytännön harjoittelussa ammattimaisilla välineillä. PHEA:lla on käytössä 2 elvytysnukkea (aikuinen), 1 vauvanukke ja 1 lapsinukke. Lisäksi 2 harjoitus-sydäniskuria ja Act-Fast liivi, jolla voi melko realistisesti harjoitella tukehtumassa olevan ensiapua. Näiden lisäksi käytössä on suuri määrä erilaisia sidostarpeita, kiristysside, raajan lastoitukseen sopivaa materiaalia, lämpöpeittoja, ensiapulaukkuja ym. materiaalia, joilla harjoittelusta saadaan mukavaa ja opettavaista. Kaikki materiaalit ovat käytössä riippumatta siitä, onko kurssina SPR:n tai PHEA:n kurssi.

Webinaarikursseilla harjoittelu tapahtuu niillä välineillä, joita osallistujilla on kotonaan (tai siellä, missä hän kurssille osallistuu). 

Tutustu näistä linkeistä kaikkiin PHEA:n kautta saataviin ensiapukursseihin ja kurssien sisältöihin. PHEA:n kaikki omat kurssit ovat muokattavissa sellaisiksi, että ne palvelevat parhaiten tilaajan tarpeita.

SPR Hätäensiapu 4 t ®

SPR Hätäensiapu 8 t ®

SPR Ensiapukurssi EA 1 ®

SPR Ensiapukurssi EA 2 ®

PHEA HÄTÄENSIAPU 4 tuntia 

PHEA HÄTÄENSIAPU 8 tuntia

PHEA ENSIAPUKURSSI 16 tuntia

PHEA ENSIAPUKURSSI 16 tuntia JATKO


Ari Kärkkäinen, sairaanhoitaja YAMK, ETK