ENSIAPU 16 

Kaksipäiväinen koulutus (16 x 45 min), joka on sisällöltään erittäin kattava. Koulutus sisältää auttamistilanteiden harjoittelun lisäksi myös kattavasti tietoa tapaturmien ehkäisystä ja terveyden ylläpitämisestä sekä henkisestä ensiavusta.

Vastaa EA1-tasoista ensiapukurssia.

Koulutus sopii työpaikoille, joissa tapaturmariski on ilmeinen, kuten esim. teollisuus ja rakennusala.

16 tunnin ensiapukoulutus täyttää viranomaisvaatimukset (Kela, STM ja Työsuojeluhallinto) ja on siten virallinen ensiapukoulutus. Koulutuksen käytyäsi saat todistuksen, joka on voimassa 3 vuotta.

HUOM! Tästä koulutuksesta EI saa SPR:n todistuksia. Jos tarvitset sellaisen, valitse Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen tuottama SPR Ensiapukurssi.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 • Ensitoimet auttamistilanteessa (ensiarvio, tapahtumatiedot, vammamekanismit, tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi)

 • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • Aikuisen peruselvytys ja neuvovan sydäniskurin käyttö
 • Leikki-ikäisen lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys 

 • Vierasesine hengitysteissä, aikuinen, lapsi ja vauva
 • Sairauskohtaukset: (rintakipu, matala verensokeri, aivoverenkierron häiriöt, kouristukset, vakava allerginen reaktio, astmakohtaus)
 • Erilaiset haavatyypit
 • Suuret verenvuodot sekä verenkierron häiriötila (sokki)
 • Palovammat
 • Nivelvammat ja nyrjähdykset
 • Murtumat ja niiden ensiapu
 • Putoamisesta aiheutuvat pään vammat, isku päähän
 • Myrkytykset, ensiapu silmänaltistuksessa
 • Sähkötapaturmat
 • Kylmän aiheuttamat vammat ja alilämpöisyys

 • Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto 

 • Psyykkinen ensiapu
 • Lähikoulutuksessa paljon käytännön harjoittelua

Koulutuksen sisältö on muokattavissa sellaiseksi, että siinä painotetaan juuri niitä asioita, joita organisaatiosi haluaa.

KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN

Koulutus voidaan järjestää lähiopetuksena tilaajan osoittamassa paikassa tai tarvittaessa myös yhdistelmäkoulutuksena siten, että teoriaosuus (8 h) käydään webinaarina ja käytännön harjoittelu (8 h) tilaajan osoittamassa paikassa.

Koulutuksen pituus on 2 päivää. Päivien ei tarvitse olla peräkkäisiä. 

Koulutus voidaan toteuttaa myös viikonloppuna. Tämä ei vaikuta hintaan.  

KOULUTUKSEN KESTO

16 x 45 min

KOULUTUKSEN HINTA

PYYDÄ TARJOUS. Ryhmän maksimikoko 16 osallistujaa. Koulutuksen hintaan lisätään matkakulut Päijät-Hämeen ulkopuolelle.

Ota yhteyttä: Ari Kärkkäinen, puh. 044 2396 821 / ari.karkkainen@phea.fi tai etusivun yhteydenottolomakkeella.

ENSIAPU 4 tuntia
ENSIAPU 8 tuntia
JOKU MUU ENSIAPUKOULUTUS