SPR EA1 ® kurssi Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassille

07.02.2023

CASE: Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi. Mirva Airas, yksikön johtaja, yrittäjä, psykiatrinen sairaanhoitaja. Voimauttava valokuva- ohjaaja ja Voikukkia-vertaisryhmäohjaaja.

Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi on tammikuussa 2019 toimintansa aloittanut lastensuojelun sijaishuollon erityistason laitoshoidon (vastaanottotoiminta) yksikkö. Sijoitukset Kompassissa ovat lyhytaikaisia, keskimäärin 2 kuukauden mittaisia kriisi- ja arviointijaksoja. Lapsi voi jäädä kriisi- ja arviointijakson jälkeen hoito- ja kuntoutusjaksolle, mikäli hän sitoutuu siihen ja sen katsotaan olevan hänen edun mukaista.

Kompassissa, kuten muissakin lastensuojeluyksiköissä, ensiapuosaaminen on lakisääteisiä. Ensiaputaidoilla lisätään lasten ja myös henkilökunnan turvallisuutta. Ensiapukoulutus hankittiin koko työryhmän täydennyskoulutukseksi. 

Vaikka Kompassin sijainti on keskeinen, saattaa ammattiavun tuleminen kuitenkin kestää ja nämä minuutit voivat olla ratkaisevia autettavan toipumisen näkökulmasta.

Ensiaputaitojen kouluttajaksi löytyi Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus/Entratum Oy Ari Kärkkäinen.

Palvelu vastasi odotuksia hyvin koulutuksen ollessa kiinnostava, osallistava ja ajatuksia herättävä sekä kokonaisuudessaan kattava.

Alkupalaverissa sovimme kurssin toteutustavasta ja aikataulusta. Tavaksi valikoitui lähikoulutus, jossa käytännön harjoittelu nousee isoon rooliin. Kompassista löytyi tähän tarkoitukseen erinomainen tila.

SPR EA1 ® on kaksipäiväinen koulutus. Kompassin aikatauluun sopi parhaiten järjestää kurssi siten, että koulutuspäivien välissä oli 3 viikkoa.

Yhteistyöstä jäi hyvä kokemus. Voin suositella Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapukoulutuksia kaikille EA-koulutuksesta kiinnostuneille tai sitä työssään tarvitseville.

Mirva Airas

Yksikön johtaja, yrittäjä
Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi

kriisiarvio.fi

Onko sinulla tarvetta ensiapukurssille? Tutustu TÄSTÄ kurssitarjontaan.