Miten ensiaputilanteessa tulee toimia?

22.07.2022

Ensiapua vaativa tilanne tulee aina, näin uskallan sanoa, yllätyksenä. Vanha sanonta sanoo, että vahinko ei tule kello kaulassa ja se kyllä pitää paikkansa. Ennakkoilmoitusta vahingosta ei saada. 

Tästä syystä ensimmäinen vastaus otsikon kysymykseen kuuluu: pidä yllä ensiaputaitojasi. Kun olet harjoitellut esimerkiksi erilaisten haavojen sitomista, olet varmempi tarttumaan toimeen silloin, kun tätä taitoa tarvitaan. Toimeen tarttumisella tarkoitan ensiavun antamista ja soittoa hätänumeroon 112, jos se on tarpeen.

Mutta itse tilanteessa ensimmäinen asia on se, että teet arvion siitä, mitä pitää tehdä. Tätä kutsutaan virallisissa oppaissa tilannearvioksi ja se on oikein hyvä termi kuvaamaan sitä, mitä pitää tehdä.

Ensiarvion tehtyäsi soita 112, jos tilanne sitä vaatii. Hätänumeroon soitetaan aina, kun ihmisen henki on uhattuna. Pienet haavat eivät tarvitse ammattiapua, mutta jos kyse on esimerkiksi tajuttomuudesta, rintakivusta tai runsaasti vuotavasta haavasta, on ammattiapu aina tarpeen.

Jos kyse on esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, on tarpeen varoittaa muita tielläliikkujia ja pelastaa tarvittaessa ajoneuvoissa olevia ihmisiä.

Seuraavaksi on ensiavun vuoro. Nyrkkisääntönä sanon, että tee se, minkä osaat. Tärkeintä on se, että ilmoitat tapahtuneesta hätänumeroon, jotta ns. auttamisen ketju käynnistyy. Ilman soittoa hätänumeroon kukaan ammattilainen ei saa tietoa siitä, että jossain tarvitaan apua.

Yksi tärkemmistä, ellei tärkein asia on se, että muistat oman ja muiden auttajien turvallisuuden. Tätä ei voi koskaan painottaa liikaa. Ei ole syytä vahingoittaa itseään.

Kun tilanne on rauhoittunut, eli olet tai olette (jos teitä on useampia) saaneet annettua ensiavun, täytyy onnettomuuden tai sairauskohtauksen saaneen uhrin tilaa seurata ja ilmoittaa hätänumeroon, mikäli tilanne muuttuu huonompaan. Tällä tiedolla on olennainen merkitys, koska sen pohjalta paikalle voidaan lähettää enemmän apua, esimerkiksi lääkärihelikopteri.

Yhteenvetona:

1. Tee arvio avun tarpeesta (tilannearvio)
2. Soita 112, jos on tarve
3. Pelasta vaarassa olevat ihmiset ja varoita muita, jos on tarpeen. Anna ensiapua. Muista oma turvallisuutesi!
4. Seuraa autettavan vointia ja ilmoita muutoksista hätänumeroon.

Kaikilla Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen järjestämillä ensiapukursseilla harjoitellaan tilannearvion tekemistä, hätänumeroon soittamista, ihmisten pelastamista ja voinnin seurantaa, sekä totta kai ensiapua. Ensiapukursseilla saat varmuutta ja rohkeutta. Varmuus ja rohkeus karttuvat ensiavun harjoittelun avulla. 

Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK