ENSIAPUKURSSIT TYYTYVÄISYYSTAKUULLA

Tervehdys! Mukavaa, että tulit tänne!

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutukselta saatte kaikki viralliset ensiapukurssit yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja muille organisaatoille.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus/Entratum Oy on Punainen Risti Ensiapu Oy:n koulutuskumppani.

Saatte myös muokattavissa olevat, juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivat muut ensiapukurssit.
Nämä kurssit eivät ole SPR:n koulutusohjelman mukaisia, mutta sisältävät kaikki vaadittavat osa-alueet,
jotta mm. Kela ja STM hyväksyvät ne virallisiksi ensiapukursseiksi.

SPR:n koulutusohjelmien mukaisista hyväksytysti suoritetuista kursseista saa SPR:n maksullisen todistuksen.
Muista ensiapukursseista saatte Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen oman kurssitodistuksen.

Kaikki todistukset ovat voimassa 3 vuotta myöntämispäivästä alkaen. 

Tutustu kurssitarjontaan tällä sivulla ja ota yhteyttä! Keskustellaan ensiapukoulutuksista ja siitä,
miten voisimme ne parhaiten toteuttaa. Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään!

Annan kaikille ensiapukursseille 100% tyytyväisyystakuun.
Jos et ole tyytyväinen kurssiin, laskun loppusumma on 0 euroa.

Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK

puhelin 044 2396 821

ari.karkkainen@phea.fi

SPR ENSIAPUKURSSIT

Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset kurssit tuotetaan aina Punaisen Ristin koulutusohjelmien vaatimuksia noudattaen. Näistä kursseista saatte myös SPR:n todistukset. Mikäli tarvitsette SPR:n todistukset, nämä kurssit ovat valintanne.

SPR Hätäensiapu 4 t ®

LUE LISÄÄ

SPR Hätäensiapu 8 t ®

LUE LISÄÄ

SPR Ensiapukurssi EA 1 ®

LUE LISÄÄ

SPR Ensiapukurssi EA 2 ®

LUE LISÄÄ

MUUT ENSIAPUKURSSIT

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen omat ensiapukurssit ovat muokattavissa juuri sellaisiksi, että ne palvelevat parhaiten organisaatiotasi. Kurssien sisältö pohjautuu tutkittuihin hoitosuosituksiin sekä ensiapuohjeisiin ja kouluttajana toimii ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja aivan kuten SPR:n kursseilla. Näiltä kursseilta saatte samat tiedot ja taidot, kuin SPR:n kursseilta, mutta SPR:n kurssitodistuksia ette saa, eikä näillä kursseilla voi jatkaa SPR:n todistusten voimassaoloa. Nämä kurssit sisältävät kaikki vaadittavat ensiavun osa-alueet, jotta mm. Kela ja STM hyväksyvät ne virallisiksi ensiapukursseiksi. Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kursseista saa Pdf-muotoisen todistuksen, joka on voimassa 3 vuotta myöntämispäivästä lähtien.

HÄTÄENSIAPU 8 tuntia

LUE LISÄÄ

ENSIAPUKURSSI 16 tuntia

LUE LISÄÄ

ENSIAPUKURSSI 16 tuntia JATKO

LUE LISÄÄ

JOKU MUU ENSIAPUKURSSI?

LUE LISÄÄ

ENSIAPUPÄIVYSTYS

Ensiapupäivystys on osa tapahtumasi kokonaisturvallisuutta. Ensiapupäivystäjät auttavat loukkaantuneita tai sairastuneita tapahtumapaikalla ja varmistavat, että hätäilmoitus tehdään tarvittaessa ja viranomaisapu ohjataan paikalle.

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Riittävä määrä perustuu tapahtuman riskianalyysiin. Ei ole olemassa yksiselitteistä määrää riittävästä ensiapupäivystäjien määrästä. Ensiapupäivystäjien määrä suhteutetaan tapahtuman osallistujamäärään, tapahtuma-alueen kokoon ja tapahtuman mahdollisiin riskeihin.


LUE LISÄÄ

PALAUTETTA

"Selkeä hyvä opetus. Sopivasti harjoituksia. Kaikki -kurssiin kuuluva asia tuli hyvin esille, myös vauvan ensiapu! Mukava fiilis, ei turhaa tärkeilyä."


ENSIAPUKURSSI 16 tuntia osallistuja

"Kouluttaja sai kurssin tuntumaan mielekkäältä,uusia asioita ja vanhan opin päivitys."


ENSIAPUKURSSI 16 tuntia osallistuja

"Hyvä kouluttaja, pääsi itse tekemään käytännössä."


SPR Hätäensiapu 8 t osallistuja

"Kouluttaja oli todella hyvä ja asiantunteva."


SPR Hätäensiapu 8 t osallistuja

"Koulutus oli monen (myös itseni) mielestä selkeä, rauhallinen ja vastailit hyvin kysymyksiin. Saatiin siis juuri sitä mitä kaivattiin. Kiitos vielä hyvästä yhteistyöstä."


Palaute asiakkaan tarpeisiin suunnitellusta ensiapukurssista

LISÄÄ ENSIAVUSTA


Tajuton henkilö ei reagoi herättelyyn, mutta hengittää normaalisti. Eloton ei reagoi herättelyyn, eikä hengitä normaalisti tai ollenkaan.

" Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä."

Ensiapua vaativa tilanne tulee aina, näin uskallan sanoa, yllätyksenä. Vanha sanonta sanoo, että vahinko ei tule kello kaulassa ja se kyllä pitää paikkansa. Ennakkoilmoitusta vahingosta ei saada.

Maallikon antama ensiapu voi olla ja usein onkin erittäin ratkaisevassa asemassa, kun ajatellaan autettavan toipumista. Vaikka ensihoito toimii Suomessa hyvin, niin nopeimmillaankin ammattiapu on paikalla 5-10 min kuluttua hätäpuhelusta. Haja-asutusalueella viive voi olla paljon suurempi.

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapukoulutuksista ja ensiapuvälineistä. Korvauksen edellytyksenä on, että työterveyshuollon edustajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella on tehty arvio ensiapukoulutuksen ja ensiapuvälineistön tarpeesta.

OTA YHTEYTTÄ

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus
Ari Kärkkäinen, SH YAMK, ETK

c/o Entratum Oy Y2831776-3

044 2396 821

ari.karkkainen@phea.fi