Ensiapukurssi taloyhtiölle

Arvoisa taloyhtiön päättäjä!

Tässä tietoa koulutuksesta, joka voi lisätä merkittävästi taloyhtiönne asukkaiden turvallisuutta, hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.

Kyse on ENSIAPUKOULUTUKSESTA, jossa harjoitellaan henkeä pelastavia ensiaputaitoja.

Koulutus auttaa asukkaita tunnistamaan vakavia sairauskohtauksia sekä välittömiä ensiaputoimia vaativia tilanteita. Lisäksi koulutus antaa rohkeutta toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Rohkeus toimia voi vähentää merkittävästi tilanteiden pahentumista ja sitä kautta parantaa autettavan henkilön selviytymismahdollisuuksia.

Inspiroiva ja rennolla otteella toteutettu ensiapukoulutus voi lisätä asukkaiden yhteenkuuluvuden tunnetta, koska harjoituksia tehdään yhdessä ja asioita opitaan yhdessä. Lisäksi tieto siitä, että taloyhtiössä on ensiaputaitoisia asukkaita, saattaa lisätä asukkaiden turvallisuuden tunnetta.

Monissa tilanteissa maallikon antama ensiapu on merkittävässä roolissa. Suomi on harvaan asuttu maa ja etäisyydet ovat pitkiä. Ihanteellisimmassakin tilanteessa ammattiavun saapuminen kestää vähintään 5 min. Mitä kauempana kaupungista ollaan, sitä pidempi viive on.

Ensiapukoulutus on investointi turvallisuuteen, joka voi tuoda monenlaisia hyötyjä taloyhtiölle ja sen asukkaille. Se auttaa varautumaan mahdollisiin onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin sekä vahvistaa yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Mikäli koulutus kiinnostaa, ottakaa yhteyttä. Suunnitellaan koulutus, joka palvelee parhaiten Teidän taloyhtiönne asukkaita.

Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK

puh 044 2396 821

ari.karkkainen@phea.fi