Ensiapupäivystys

Ensiapupäivystys on osa tapahtumasi kokonaisturvallisuutta. Ensiapupäivystäjät auttavat loukkaantuneita tai sairastuneita tapahtumapaikalla ja varmistavat, että hätäilmoitus tehdään tarvittaessa ja viranomaisapu ohjataan paikalle.

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Riittävä määrä perustuu tapahtuman riskianalyysiin. Ei ole olemassa yksiselitteistä määrää riittävästä ensiapupäivystäjien määrästä. Ensiapupäivystäjien määrä suhteutetaan tapahtuman osallistujamäärään, tapahtuma-alueen kokoon ja tapahtuman mahdollisiin riskeihin.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus tuottaa ensiapupäivystyksiä pieniin tapahtumiin, joissa osallistujamäärä on alle 2000 henkilöä. Tämän kokoiseen tapahtumaan ei tarvita erillistä ensiapusuunnitelmaa, mutta luonnollisesti sellainen laaditaan Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen toimesta.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapupäivystäjien käytössä on kattava ensiapuvälineistö. Pystymme antamaan välittömän ensiavun mm. erilaisiin haavoihin, palovammoihin, nyrjähdyksiin, kylmän ja kuuman aiheuttamiin vammoihin, murtumiin, tajuttomuuteen ja myös elottomuuteen. Päivystäjien käytössä on sydäniskuri (defibrillaattori). Lisäksi pystymme tuottamaan henkisen ensiavun palveluita.

Kaikki Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen ensiapupäivystäjät ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja/tai ensiapukoulutettuja henkilöitä. Saamme tarvittaessa tapahtumaasi mukaan myös lääkärin.

Ensiapupäivystäjät pukeutuvat huomiovaatteisiin ja ovat näin ollen helposti tunnistettavissa. Tarvittaessa pukeudumme myös toivomallasi tavalla, esimerkiksi juhlavaatetukseen.

Päijät-Hämeen Ensiapukoulutus hoitaa tapahtumasi ensiapupäivystyksen kokonaisuudessaan. Sinä voit huoletta keskittyä tapahtumasi läpiviemiseen.

Kysy lisää:

Ari Kärkkäinen
sairaanhoitaja YAMK, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja ETK

puh 044 2396 821
ari.karkkainen@phea.fi